FibroTech 

Construction Group S.A.

FibroTech Construction Group S.A. jest spółką powołaną w celu rozpowszechniania i rozwijania technologii fibrobetonu na rynku polskim i europejskim. Wraz z rozwojem przedsięwzięcia zmianie uległa forma prowadzenia działalności gospodarczej. Udział firmy na rynku akcyjnym był nieodzownym elementem rozwoju projektu o międzynarodowym zasięgu. Jest to też najlepsza i najczytelniejsza forma zaproszenia Partnerów i Inwestorów do współpracy oraz dzielenia się wynikami naszych sukcesów.

Czym się zajmujemy?

FibroTech Konstrukcje Budowlane

Realizacja projektów wdrażających nasze produkty i pomysły

FibroTech Dystrybucja

Dystrybucja materiałów oraz ciętego i pakowanego przez nas włókna bazaltowego

FibroTech Budownictwo

Rekrutacja firm budowlanych, sieć partnerów i program „Solidna ekipa”.

O nas

Emisja lub redystrybucja obecnie emitowanych akcji ma pomóc w pozyskaniu kapitału na przeprowadzenie licznych badań wdrożeniowych. Efektem tych badań ma być powstanie niespotykanych dotychczas na rynku rozwiązań zbrojenia betonu.

Nasze doświadczenia z włóknami i produktami o nich opartymi sięga 2011 roku. Zespół FibroTech Construction Group S.A. składa się z doświadczonych technologów oraz projektantów. Firmy stanowiące odrębne działy prowadzone są przez zaangażowany zespół mogący pochwalić się osiągnięciami w innych dziedzinach gospodarki. Dzielimy się na trzy działy stanowiące odrębne firmy: FibroTech Konstrukcje Budowlane, FibroTech Dystrybucja oraz FibroTech Budownictwo.

 

 Trójpodział naszej firmy i oferta wychodzą naprzeciw oczekiwaniom klientów różnej wielkości: budownictwa jednorodzinnego, budownictwa deweloperskiego i przemysłowego, budownictwa specjalistycznego (np. hydrotechnicznego), a także Partnerów Dystrybucyjnych i Wykonawczych zainteresowanych profitami wynikającymi ze współpracy z FTCG S.A.

Polityka zarządzania zasobami umożliwia nam prowadzenie klarownej polityki sprzedaży i świadczenia usług oraz rozłożenie odpowiedzialności z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Nasze działy:

9

FibroTech Konstrukcje Budowlane

Dział odpowiedzialny za realizację projektów wdrażających nasze produkty i pomysły oraz za szukanie nowych rozwiązań przedstawianych nam problemów. Gałąź ta odpowiada za współpracę z laboratoriami i ośrodkami naukowymi. Ten segment zawiera też największe aktywo naszej firmy: wiedzę, jak zastosować zbrojenia rozproszone i kompozytowe w celu uzyskania wysokiej jakości oraz jak najniższej ceny, przy jednoczesnym przyspieszeniu procesu realizacji przedsięwzięcia.

9

FibroTech Dystrybucja

W tym segmencie skupiona jest dystrybucja materiałów naszych partnerów oraz ciętego i pakowanego przez nas włókna bazaltowego. W skład oferty wchodzą włókna wielu typów i gatunków, pręty zbrojeniowe wykonane z kompozytu włókna szklanego lub bazaltowego i żywic najwyższej jakości, kruszyw z wchodzących w skład naszych zasobów kopalń oraz szereg produktów, dla których włókno jest półproduktem np. zaprawy naprawcze do betonu z włóknem bazaltowym.

9

FibroTech Budownictwo

Największym wyzwaniem obecnego rynku budowlanego jest pozyskanie sprawdzonej i wykwalifikowanej kadry budowlanej. W ramach programu Partnerskiego „Solidna Ekipa” zajmujemy się rekrutacją firm budowlanych z potrzebnym nam potencjałem. Dzięki sieci Partnerów możemy zagwarantować atrakcyjną cenę realizacji, doświadczonych wykonawców i najwyższą jakość świadczonych usług. Partnerom wykonawczym możemy zagwarantować natomiast szybsze zrealizowanie kontraktu, przy zachowaniu tej samej lub wyższej rentowności przedsięwzięcia.

lat doświadczenia

realizacji

„Prawdziwa podróż odkrywcza nie polega na poszukiwaniu nowych lądów, lecz na nowym spojrzeniu”

Marcel Prosut, pisarz, publicysta, 1871 – 1922 Paryż