FIBROTECH DYSTRYBUCJA

DOSTAWA KRUSZYWA

SYSTEMY TERMOIZOLACJI

DOSTAWA WŁÓKIEN 

SPRZEDAŻ ZBROJENIA GFRP I BFRP

DOSTAWA BETONU

DOSTAWA KRUSZYWA

W naszej ofercie znajdują się kruszywa o różnym przeznaczeniu i zastosowaniu. Są to piaski, żwiry oraz kruszywa łamane, tj. granit lub bazalt. W niektórych regionach kraju dysponujemy tłuczniem betonowym z rozbiórek konstrukcji żelbetowych.

W naszej ofercie znajdują się kruszywa nadające się do:
– jako podbudowa pod fundamenty oraz ciągi komunikacyjne,
– wypełniacz do mieszanek stabilizujących podłoże,
– wypełniacz do mieszanek betonowych,
– piaskowania,
– produkcji zapraw standardowych i specjalistycznych.

Czy wiesz, że…
Odpowiednio dobrane kruszywo to jeden z najistotniejszych elementów poprawnie wykonanego fundamentu. Podbudowa musi być wykonana z materiału poddającego się zagęszczeniu i nieulegającego rozluźnieniu w trakcie prowadzenia prac. W większości przypadków stosujemy piaski kopane (tzw. pospółka), jednak na południu kraju dostępne są tanie kruszywa łamane takie jak granit lub bazalt. Występują regiony kraju (np. Warszawa), gdzie grube frakcje kruszywa są trudno lub w ogóle niedostępne – wówczas można zastosować tłuczeń betonowy z rozbiórek obiektów żelbetowych.

SYSTEMY TERMOIZOLACJI

Płyty fundamentowe naszego opracowania są idealnym podłożem do wznoszenia budynków energooszczędnych i pasywnych dzięki wykorzystaniu najwyższej jakości materiałów izolacyjnych. Należy wśród nich wymienić styropian ekstrudowany XPS oraz kształtki izolacyjne Izodom 2000 Polska.

Czym jest XPS?

XPS – czyli polistyren ekstrudowany – jest materiałem izolacyjnym wytwarzanym w procesie spieniania polistyrenu. Jest to jednorodny materiał o gładkiej powierzchni i strukturze. Charakter połączeń pomiędzy komórkami powoduje uzyskanie znacznej wytrzymałości mechanicznej i podniesienie parametrów oporu przepływu ciepła. Zamknięte komórki, z których wytwarzane są płyty, powoduje, że jest on twardszy i mniej nasiąkliwy od styropianów tradycyjnych – EPS.

W naszych projektach najczęściej wykorzystujemy płyty XPS o wytrzymałości na ściskanie powyżej 300 kPa i odpowiednim module odkształcenia na skutek długotrwałego nacisku (efekt „pełzania”). Stosowanie styropianu EPS może doprowadzić do nadmiernego ugięcia się płyty fundamentowej i pęknięcia. Jest to szczególnie niebezpieczne w miejscach, w których występują zwiększone siły przebicia, np. przez słupy.

Długa współpraca z dostawcami tego produktu umożliwiła zawarcie kontraktu na jego odbiór na preferencyjnych warunkach i przeniesienie tej ceny na naszego klienta.

Czym jest system Izodom 2000 Polska?

Kształtki styropianowe firmy Izodom 2000 Polska są prefabrykowanymi elementami styropianowymi składanymi podobnie do klocków, a następnie są wypełniane betonem lub fibrobetonem.

System składa się z:
– izolacji płyty fundamentowej wykonanego z kształtek o podstawie grubości 15 i 25 centymetrów EPS i płyty żelazobetonowej grubości 25 centymetrów,
– elementy ścienne o łącznej grubości izolacji od 10 do 30 centymetrów i standardowej grubości rdzenia żelazobetonowego od 15 do 20 centymetrów, które można wykorzystywać do wznoszenia ścian fundamentowych oraz standardowych.
– prefabrykowanych elementów stropowych zalewanych nadbetonem zbrojonego siatkami stalowymi, prętami kompozytowymi lub fibrobetonem z dodatkiem włókien stalowych, lub polimerowych.
– prefabrykowanych elementów dachowych układanych na więźbie dachowej lub wiązarach, które kryte są okładzinami blacharskimi i wykończeniowymi (dachówka, blachodachówka, etc.)
Przewagą tego systemu nad konwencjonalnymi systemami murowanymi są:
– możliwość uzyskania najlepszych dostępnych na rynku Polskim parametrów termoizolacyjności budynku (budownictwo energooszczędne, pasywne i zeroenergetyczne),
– zdecydowane skrócenie czasu wykonania budynku,
– wysoka jakość uzyskanej konstrukcji żelazobetonowej,
– możliwość wzniesienia wielu elementów budynku metodą gospodarczą, również dzięki zastosowaniu fibrobetonu,
– znaczne obniżenie kosztów użytkowania budynku,
– mniejsze zaangażowanie pracowników ze strony wykonawcy,
– możliwość wykonania fundamentów budynku w systemie „białej wanny” z wykorzystaniem technologii fibrobetonu i kompozytowych prętów zbrojeniowych.

Dzięki współpracy projektowej, handlowej i wykonawczej z firmą Izodom 2000 Polska jesteśmy w stanie kompleksowo obsłużyć klienta, dostarczając system wraz ze wzniesieniem obiektu.

DOSTAWA WŁÓKIEN

Główną trudnością w realizacji projektów, w których wykorzystuje się technologię fibrobetonu jest zamówienie odpowiedniego typu włókna i dostarczenie go na węzeł betoniarski. Służymy wszelką niezbędną pomocą naszym klientom realizującym zadanie metodą gospodarczą lub firmom budowlanym stawiającym pierwsze kroki w tej dziedzinie budowlanej.

Czy wiesz, że…
Na rynku Polskim i europejskim jest wielu producentów włókien. Są one stosowane głównie w posadzkach. W przypadku zastosowania włókna stalowego lub polimerowego w elementach konstrukcyjnych podlegają one znacznie ostrzejszym kryteriom oceny. Znaczenie ma głównie smukłość zaprojektowanego włókna, a nie ilość w kilogramach. Niezmiernie ważna jest wytrzymałość włókna na rozciąganie i zerwanie oraz typ stali, z jakiego zostało wykonane. Stosowanie tańszych zamienników może być katastrofalne w skutkach, za które nasza firma i projektanci nie odpowiadają. Tylko zastosowanie przyjętego w opracowaniu typu włókna zapewnia zachowanie gwarancji i uzyskanie żądanej żywotności elementu żelazobetonowego.
Współpraca z producentami takimi jak ArcelorMittal i Bekaert gwarantuje najwyższą jakość oraz powtarzalność produktu. Nasze wieloletnie doświadczenie oraz znajomość rynku włókien umożliwia uzyskanie atrakcyjnych warunków finansowych, które możemy przełożyć na naszego klienta.

Do naszych zadań należą:
– dział Konstrukcji Budowlanych zoptymalizuje projekt pod kątem ilości i typu włókna, jakie trzeba zastosować,
– zaprojektujemy mieszankę betonową na podstawie dostępnych w danym regionie kruszyw i cementów,
– zamówimy włókno u producenta i dostarczymy na najlepiej przystosowany węzeł betoniarski w regionie,
– nadwyżki włókna odbierzemy na nasz magazyn aby nie obciążać klienta kosztem materiału, którego nie będzie w stanie wykorzystać do innych prac,
– zabezpieczymy włókno na domieszanie niewłaściwie policzonego betonu lub przeznaczonego na wypełnienie przegłębień,
– jeżeli w regionie nie ma przystosowanego węzła betoniarskiego, nawiążemy współpracę z tym, który przedstawi najlepsze warunki finansowe i techniczne,
– przeszkolimy załogę węzła betoniarskiego w zakresie przygotowania mieszanki betonowej,
– przeszkolimy firmę posadzkarską stosującą projektowane przez nas włókna polimerowe nowej generacji,
– przeszkolimy operatora pompy do betonu oraz wesprzemy go wiedzą praktyczną w przypadku pojawienia się trudności z wbudowaniem mieszanki fibrobetonowej.

Jesteśmy gotowi złożyć ofertę na:
– udział naszego Kierownika Budowy w trakcie odbioru etapu prac budowlanych przed betonowaniem,
– udział naszego Kierownika Budowy lub technologa przy betonowaniu dziennym, lub nocnym.

Oferta będzie zawierała indywidualne warunki finansowe, które uzależnione są do wielkości zadania oraz odległości od regionalnego punktu obsługi klienta.

Prosimy o poinformowanie Działu Handlowego minimum 3 dni przed betonowaniem o konieczności jego dyspozycyjność.

SPRZEDAŻ ZBROJENIA GFRP I BFRP

 

W naszej ofercie handlowej znajdują się kompozytowe pręty zbrojeniowe wykonane z włókna szklanego i bazaltowego. Dostarczamy średnice od 4 do 32 milimetrów konfekcjonowane w kręgi od 25 do 300 metrów. Możemy dostarczyć również odcinki do 12 metrów po uzgodnieniu parametrów z zamawiającym.

Długość pręta w kręgu uzależniona jest głównie od jego wagi. Należy mieć na uwadze, że im większy przekrój pręta, tym większa średnica kręgu. Dla przykładu krąg z pręta o średnicy 12 milimetrów ma 170 centymetrów średnicy.

Główną przewagą kompozytowych prętów zbrojeniowych w stosunku do prętów stalowych jest ich zwiększona wytrzymałość na rozciąganie. Przyjęło się mówić, że zamieniając pręt stalowy na kompozytowy, można zmniejszyć średnicę pręta od 2 do 4 milimetrów (np. z 12 na 10 milimetrów), jednak za każdym razem to twierdzenie powinno być poparte obliczeniami wykonanymi przez uprawnionego projektanta konstrukcji budowlanych.

Projektanci wchodzący w skład zespołu Konstrukcji Budowlanych wykonają analizę udostępnionego projektu i zaproponują rozwiązanie: określą średnicę pręta oraz szerokość jego rozstawu. Następnie Dział Handlowy przygotuje ofertę, po której zaakceptowaniu zostanie zorganizowana dostawa do nabywcy lub wskazany plac budowy.

DOSTAWA BETONU

Beton jest najczęściej przez nas stosowanym materiałem budowlanym. Wokół niego skoncentrowana jest zdecydowana większość opracowanych przez nas rozwiązań technologicznych oraz liczne relacje zbudowane z jego dostawcami.

Czym jest beton?

Jest to mieszanka spoiwa w postaci cementu, wypełniacza, którym są kruszywa, oraz domieszek, dzięki którym uzyskuje on pożądane właściwości. Rozpuszczalnikiem dla cementu jest woda, której dokładnie obliczona ilość jest podstawą każdej receptury. Cement po rozpuszczeniu wypełnia przestrzeń pomiędzy ziarnami wypełniacza, ten z kolei powoduje uzyskanie żądaną wytrzymałość na ściskanie i ścieranie.

Połączenie betonu z włóknem powoduje zmianę nazwy tak powstałego kompozytu na fibrobeton.

Połączenie betonu ze stalowymi prętami zbrojeniowymi powoduje zmianę nazwy na żelbet. Poprawne jest nazwanie żelbetem mieszanki betonowej z włóknem stalowym w elementach o charakterze konstrukcyjnym.
Dzięki wieloletniej praktyce wiemy, jak zaprojektować mieszankę idealną do wykonania powierzonego nam zadania. Możemy opracować recepturę kompozytu na indywidualne zlecenie, uwzględniając specjalne życzenie Inwestora lub okoliczności jego wykorzystania. Jesteśmy jednym z nielicznych ekspertów na rynku Europejskim mającym doświadczenie w technologii fibrobetonu i jego stosowania.

Nasi technolodzy brali udział w projektowaniu betonów:
– wodoszczelnych w systemie „Białej Wanny” z wykorzystaniem najnowocześniejszych super plastyfikatorów i włókien polimerowych,
– wolno dojrzewających w celu zminimalizowania skurczu i spękań konstrukcji,
– specjalistycznych, tj. samo zagęszczająca się Agilia z dodatkiem włókna konstrukcyjnego oraz przeciwskurczowego,
– odpornych na oddziaływanie otoczenia agresywnego chemicznie.

Doradzaliśmy producentom, projektantom, wykonawcom i inwestorom w zakresie:
– zastosowania drobnego kruszywa z przeznaczeniem dla konstrukcji o bardzo dużym zagęszczeniu prętów zbrojeniowych,
– doboru mieszanki kruszyw i super plastyfikatorów w celu uzyskania betonów odpornych na działanie kwasów azotowych dla zakładu produkcyjnego Rokita w Brzegu Dolnym,
– opracowania mieszanki betonu z dodatkiem włókna polimerowego oraz odpowiedniego typu cementu z przeznaczeniem na fundamenty obiektu mieszkalnego Perłowa Dolina w Bydgoszczy,
– odpornych na oddziaływanie wody morskiej na mariny portowe.

Jednym z naszych partnerów strategicznych w zakresie dostawy betonu jest firma Lafarge Polska, z wyłączeniem rynku dolnośląskiego, gdzie współpracę budujemy przy z firmą Abet, która w naszej ocenie dysponującą najlepszym przygotowaniem do realizacji powierzonych im zadań, głównie w technologii fibrobetonu z wykorzystaniem włókna stalowego w znacznych ilościach.

Przedstawiciele handlowi i operatorzy węzłów firmy Lafarge są w pełni przeszkoleni w zakresie współpracy z naszym działem inżynieryjnym i handlowym, co doprowadziło do zwiększenia naszego zasięgu handlowego oraz skrócenia czasu obsługi klienta indywidualnego.
Z przyjemnością i wielkim zaangażowaniem udzielimy wyczerpujących wyjaśnień dotyczących tego produktu.
Zapraszamy do współpracy!

DOSTAWA BETONU

Beton jest najczęściej przez nas stosowanym materiałem budowlanym. Wokół niego skoncentrowana jest zdecydowana większość opracowanych przez nas rozwiązań technologicznych oraz liczne relacje zbudowane z jego dostawcami.

Czym jest beton?

Jest to mieszanka spoiwa w postaci cementu, wypełniacza, którym są kruszywa, oraz domieszek, dzięki którym uzyskuje on pożądane właściwości. Rozpuszczalnikiem dla cementu jest woda, której dokładnie obliczona ilość jest podstawą każdej receptury. Cement po rozpuszczeniu wypełnia przestrzeń pomiędzy ziarnami wypełniacza, ten z kolei powoduje uzyskanie żądaną wytrzymałość na ściskanie i ścieranie.

Połączenie betonu z włóknem powoduje zmianę nazwy tak powstałego kompozytu na fibrobeton.

Połączenie betonu ze stalowymi prętami zbrojeniowymi powoduje zmianę nazwy na żelbet. Poprawne jest nazwanie żelbetem mieszanki betonowej z włóknem stalowym w elementach o charakterze konstrukcyjnym.
Dzięki wieloletniej praktyce wiemy, jak zaprojektować mieszankę idealną do wykonania powierzonego nam zadania. Możemy opracować recepturę kompozytu na indywidualne zlecenie, uwzględniając specjalne życzenie Inwestora lub okoliczności jego wykorzystania. Jesteśmy jednym z nielicznych ekspertów na rynku Europejskim mającym doświadczenie w technologii fibrobetonu i jego stosowania.

Nasi technolodzy brali udział w projektowaniu betonów:
– wodoszczelnych w systemie „Białej Wanny” z wykorzystaniem najnowocześniejszych super plastyfikatorów i włókien polimerowych,
– wolno dojrzewających w celu zminimalizowania skurczu i spękań konstrukcji,
– specjalistycznych, tj. samo zagęszczająca się Agilia z dodatkiem włókna konstrukcyjnego oraz przeciwskurczowego,
– odpornych na oddziaływanie otoczenia agresywnego chemicznie.

Doradzaliśmy producentom, projektantom, wykonawcom i inwestorom w zakresie:
– zastosowania drobnego kruszywa z przeznaczeniem dla konstrukcji o bardzo dużym zagęszczeniu prętów zbrojeniowych,
– doboru mieszanki kruszyw i super plastyfikatorów w celu uzyskania betonów odpornych na działanie kwasów azotowych dla zakładu produkcyjnego Rokita w Brzegu Dolnym,
– opracowania mieszanki betonu z dodatkiem włókna polimerowego oraz odpowiedniego typu cementu z przeznaczeniem na fundamenty obiektu mieszkalnego Perłowa Dolina w Bydgoszczy,
– odpornych na oddziaływanie wody morskiej na mariny portowe.

Jednym z naszych partnerów strategicznych w zakresie dostawy betonu jest firma Lafarge Polska, z wyłączeniem rynku dolnośląskiego, gdzie współpracę budujemy przy z firmą Abet, która w naszej ocenie dysponującą najlepszym przygotowaniem do realizacji powierzonych im zadań, głównie w technologii fibrobetonu z wykorzystaniem włókna stalowego w znacznych ilościach.

Przedstawiciele handlowi i operatorzy węzłów firmy Lafarge są w pełni przeszkoleni w zakresie współpracy z naszym działem inżynieryjnym i handlowym, co doprowadziło do zwiększenia naszego zasięgu handlowego oraz skrócenia czasu obsługi klienta indywidualnego.
Z przyjemnością i wielkim zaangażowaniem udzielimy wyczerpujących wyjaśnień dotyczących tego produktu.
Zapraszamy do współpracy!